Grupy wysokiego ryzyka

Do grupy wysokiego ryzyka należą:

Osoby starsze powyżej 65 roku życia

dzieci do 2 roku życia

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe: układu oddechowego (astma,

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, gruźlica), układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę, niewydolność nerek

Kobiety w ciąży